Apelują o "ostrowskie polityczne zawieszenie broni"

SJ
Klub Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat
O ostrowskie polityczne zawieszenie broni na czas walki z epidemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami apeluje Klub Przyjazne Miasto i Powiat. Zdaniem miejskich i powiatowych radnych to nie czas na polityczne podziały, tylko zgodne lokalne działanie.

Jak czytamy we wspólnym miejsko-powiatowym Apelu „trwająca epidemia koronawirusa postawiła nasze samorządy i lokalne władze, również Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, w nadzwyczajnej, niespodziewanej i niespotykanej w ostatnich dziesięcioleciach sytuacji”.

- W tej nowej rzeczywistości pojęcia lokalnej „koalicji” czy „opozycji” przestają mieć znaczenie. Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, gdy samorządowcy i osoby pełniące funkcje publiczne powinni działać ponad bieżącymi podziałami politycznymi, w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład” – podkreśla Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazne Miasto.

W Apelu przypomniano, że zarówno koalicyjny w Radzie Miejskiej Klub Przyjazne Miasto jak i opozycyjny w Radzie Powiatu Ostrowskiego Klub Przyjazny Powiat już podczas Sesji budżetowych miasta i powiatu konsekwentnie tak samo apelowały, by w szczególnych uwarunkowaniach 2020 roku nie ulegać pokusie łatwych ocen i szukania prostych okazji do populistycznej krytyki.

- W ostatnich miesiącach doszło do pozytywnych przykładów lokalnej samorządowej konsolidacji władz Miasta i Powiatu, w takich sprawach jak przebieg Kolei Dużych Prędkości czy ochrona zdrowia mieszkańców. Nadzwyczajny stan epidemii wymaga jeszcze bardziej samorządowej współpracy i lokalnego współdziałania – wskazuje Bartosz Ziółkowski, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Powiat.

Inicjatorzy Apelu o ostrowskie polityczne zawieszenie broni wskazują na przykład Portugalii, gdzie na czas epidemii politycy zawiesili broń i taka odpowiedzialna postawa przyniosła realne sukcesy w walce z koronawirusem.

Klub Przyjazne Miasto i Powiat w wystosowanym Apelu zachęca wszystkich lokalnych samorządowców oraz środowiska polityczne, by w tym szczególnym dla samorządów Miasta i Powiatu czasie epidemii, odejść od działań i dyskusji czysto politycznych i partyjnych, a wznieść się ponad podziałami na wymiar lokalny i samorządowy.

- W dzisiejszej nadzwyczajnej sytuacji będzie to również najbardziej właściwy sposób uczczenia Roku Samorządu Terytorialnego i 30. rocznicy odrodzenia polskiego samorządu. To czas, by ostrowskie samorządy Miasta i Powiatu stały się pozytywnym wzorem publicznej lokalnej zgody i twórczego współdziałania – zachęca

radny Mateusz Nycek, rzecznik Klubu Przyjazne Miasto i Powiat i członek ogólnopolskiej Komisji ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Apel proponuje, by cała Rada Miejska i cała Rada Powiatu, ponad dotychczasowymi podziałami, wspierały swoje organy wykonawcze – Prezydent Miasta Beatę Klimek i Starostę Powiatu Pawła Rajskiego. Zdaniem Klubu Przyjazne Miasto i Powiat to czas, by wszyscy ostrowscy radni miejscy i powiatowi potrafili okazać większe zaufanie demokratycznie wybranym Prezydentowi Miasta i Staroście Powiatu.

Apel zachęca miejskich i powiatowych radnych, by powstrzymać się od mało twórczych aktywności, jak np. niekonieczne interpelacje czy drobiazgowe zapytania, oszczędzając w ten sposób czas i potencjał władz Miasta i Powiatu oraz pracowników Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, miejskich i powiatowych jednostek na zaangażowanie we wspólną walkę ze zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii.

- Warto pokazać samorządową dojrzałość i odpowiedzialność oraz unikać łatwych ocen i populistycznych wniosków, szczególnie w takich dziedzinach, jak sytuacja finansowa samorządów, gospodarka komunalna, lokalne podatki, deficyt budżetowy czy skala inwestycji… – wskazują przewodniczący Śliwiński i Ziółkowski.

Kluby Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat wspólnie przekonują, że najlepszym sposobem na lokalną walkę z koronawirusem i jego społeczno-gospodarczymi skutkami będzie samorządowa zgoda i ostrowskie polityczne zawieszenie broni na szczeblu zarówno miasta jak i powiatu.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu.

Apel Klubu Przyjazne Miasto i Powiat o ostrowskie polityczne zawieszenie broni na czas epidemii i po epidemii

Trwająca epidemia koronawirusa postawiła nasze samorządy i lokalne władze, również Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, w nadzwyczajnej, niespodziewanej i niespotykanej w ostatnich dziesięcioleciach sytuacji.
Pandemia koronawirusa i trwający stan epidemii nałożył na samorządy różnych szczebli wiele niełatwych bieżących zadań i nieprzewidzianych wyzwań na kolejne miesiące i lata oraz już znacząco negatywnie wpłynął na stan lokalnych budżetów Miasta i Powiatu.
Wszystko to dzieje się w szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego, gdy zamiast świętować 30. rocznicę jego odrodzenia w naszym kraju, lokalne samorządy niespodziewanie musiały stanąć na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem w trosce o życie i zdrowie swoich mieszkańców.
Jako samorządowi radni Miasta i Powiatu z uznaniem doceniamy i wspieramy aktywne i wielowymiarowe działania podejmowane już od wielu tygodni przez prezydent Beatę Klimek i Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, realizowane w bardzo dobrej współpracy ze starostą Pawłem Rajskim i służbami powiatowymi, szczególnie dyrekcją i personelem ostrowskiego Szpitala oraz Sanepidu.
Klub Przyjazne Miasto i Powiat jako zespół od początku samorządowy i niepartyjny już podczas grudniowych budżetowych Sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu konsekwentnie wskazywał, że ze względów ekonomicznych rok 2020 wymagał będzie szczególnej lokalnej konsolidacji i większego niż zazwyczaj samorządowego współdziałania.
Zarówno koalicyjny w Radzie Miejskiej Klub Przyjazne Miasto jak i opozycyjny w Radzie Powiatu Ostrowskiego Klub Przyjazny Powiat tak samo apelowały, by ponad bieżącymi politycznymi podziałami stanąć odpowiedzialnie po stronie samorządu i w szczególnych uwarunkowaniach 2020 roku nie ulegać pokusie łatwych ocen i szukania prostych okazji do populistycznej krytyki.
Już w pierwszych miesiącach dano przykłady takiej pozytywnej postawy w konkretnych publicznych działaniach. Klub Przyjazny Powiat w ramach samorządowej odpowiedzialności i lokalnego współdziałania poparł w głosowaniu budżet przedstawiony przez władze Powiatu Ostrowskiego, a Klub Przyjazne Miasto w Radzie Miejskiej pozytywnie przyjął przedstawiony przez miejską opozycję Apel w sprawie neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej.
W ostatnich miesiącach doszło również do pozytywnych przykładów lokalnej samorządowej konsolidacji władz Miasta i Powiatu, w takich sprawach jak przebieg Kolei Dużych Prędkości czy ochrona zdrowia mieszkańców.
Obecnie życie samo dopisało kolejny scenariusz, a nadzwyczajny stan epidemii wymaga jeszcze bardziej samorządowej konsolidacji i lokalnego współdziałania. W tej nowej rzeczywistości pojęcia lokalnej „koalicji” czy „opozycji” przestają mieć znaczenie. Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, gdy samorządowcy i osoby pełniące funkcje publiczne powinni działać ponad bieżącymi podziałami politycznymi, w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład”. Przykład Portugalii, gdzie na czas epidemii politycy zawiesili broń, pokazuje, że taka odpowiedzialna postawa polityków przynosi realne sukcesy w walce z koronawirusem.
Klub Przyjazne Miasto i Powiat zachęca wszystkich lokalnych samorządowców oraz środowiska polityczne, by w tym szczególnym dla samorządów Miasta i Powiatu momencie, odejść od działań i dyskusji czysto politycznych i partyjnych, a wznieść się ponad podziałami na wymiar lokalny i samorządowy. W dzisiejszej nadzwyczajnej sytuacji będzie to również najbardziej właściwy sposób uczczenia Roku Samorządu Terytorialnego i 30. rocznicy odrodzenia polskiego samorządu.
Apelujemy do wszystkich Radnych Rady Miejskiej i Radnych Rady Powiatu o ostrowskie polityczne zawieszenie broni na czas epidemii i po epidemii oraz czas walki z kryzysem ekonomicznym, który, jak wszystko wskazuje, będzie następstwem epidemii…
Dziś jeszcze bardziej niż wcześniej ostrowskiemu samorządowi, na szczeblu zarówno Miasta jak i Powiatu, potrzebna jest lokalna konsolidacja i twórcza współpraca.
Okres w trakcie i po epidemii to dla samorządowców nie czas na szukanie okazji do taniego poklasku i populistycznego zaistnienia. Należy unikać łatwych ocen i populistycznych wniosków, szczególnie w takich dziedzinach, jak sytuacja finansowa samorządów, gospodarka komunalna, lokalne podatki, deficyt budżetowy czy skala inwestycji… Wyrażamy nadzieję, że miejscy i powiatowi samorządowcy będą potrafili nie ulec tego rodzaju politycznym pokusom.
To czas, by w poczuciu większej niż zazwyczaj odpowiedzialności, dla wspólnego dobra mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, zaniechać prowadzenia permanentnej lokalnej walki politycznej.
Okres epidemii, która ma miejsce w szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego, to czas, by ostrowskie samorządy Miasta i Powiatu, również ze swoimi Radami, stały się pozytywnym wzorem publicznej lokalnej zgody i twórczego współdziałania.
To czas, by wobec tego, że krajowa klasa polityczna nie do końca zdaje egzamin z odpowiedniego wartościowania obecnych priorytetów, aby to ostrowscy samorządowcy Miasta i Powiatu, pokazali, że się da, że można inaczej, że da się działać i pracować wspólnie ponad dotychczasowymi politycznymi podziałami!
To czas, by cała Rada Miejska i cała Rada Powiatu, ponad dotychczasowymi podziałami, wspierały swoje organy wykonawcze – Prezydent Miasta Beatę Klimek i Starostę Powiatu Pawła Rajskiego.
To czas, by wszyscy ostrowscy radni miejscy i powiatowi potrafili okazać większe zaufanie demokratycznie wybranym Prezydentowi Miasta i Staroście Powiatu.
To dobry moment, by powstrzymać się od mało twórczych aktywności radnych, jak np. niekonieczne interpelacje czy drobiazgowe zapytania, oszczędzając w ten sposób czas i potencjał władz Miasta i Powiatu oraz pracowników Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, miejskich i powiatowych jednostek na zaangażowanie we wspólną walkę ze zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii…
To ten okres, by odstąpić od małostkowych wpisów i komentarzy w Internecie oraz szybkich jednostronnych opinii zza klawiatury komputera, tabletu czy smartfona.
To czas na pokazanie publicznej dojrzałości i wspólnej samorządowej odpowiedzialności. To czas, by priorytet w lokalnej działalności stanowiły rzeczywista praca na rzecz mieszkańców Miasta i Powiatu, wzajemny szacunek i tak potrzebne dzisiaj pozytywne nastawienie…
Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski to nasze miejsce na Ziemi i warto, by w tym szczególnym czasie epidemii i szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego, bardziej niż lokalnymi politykami pozostać samorządowcami i po prostu ostrowianami!
Apelujemy, by wszyscy samorządowcy Miasta i Powiatu uznali, że najlepszym sposobem na lokalną walkę z koronawirusem i jego społeczno-gospodarczymi skutkami będzie samorządowa zgoda i ostrowskie polityczne zawieszenie broni.
Niech ostrowska samorządność w ten sposób pokaże swoją dojrzałość, siłę i moc!

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie